Tanin Torabi /طنین ترابی

Dance Artist (performance, choreography, film)

کارگاه

آموزش رقص معاصر
(Contemporary Dance)

کارگاه آشنایی با رقص معاصر با طنین ترابی، فوق لیسانس رشته رقص معاصر

📌اهداف كارگاه مقدماتی رقص معاصر:

.آشنايي مختصر با تاريخچه رقص و رقص معاصر (contemporary dance)
.پرداختن به مفهوم رقص و هنر
.تلاش برای آگاهی بیشتر نسبت به بدن و آشتی با بدن در سطح دروني (somatics)
.آشنايی با رابطه فضا، زمان و انرژی در حركت
.تلاش براي افزايش وضوح و دقت حركت

هر جلسه با تمرین هایی از تکنیک های Body-mind centering و release technique آغاز می شود و هنرجویان روی چند جمله حرکتی کار می کنند تا بستری برای فهم بیشتر ایده های مطرح شده در کارگاه باشد.

مناسب برای:
همه افراد بالای ١٦ سالی که کنجکاو برای یادگیری درباره رقص و حرکت هستند. این ورکشاپ هیچ آمادگی قبلی نیاز ندارد. و برای هر فردی با هر پیشینه رقص و حرکتی هم پیشنهاد می شود.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *